La pilona de Malgrat de Mar al segle XX. Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

Passejant per Malgrat, a la vora del mar, es pot observar una pilona al mig de l’aigua. Aquesta, simbolitza el passat miner malgratenc de principis del segle XX.  A quatre-cents metres mar endins de la costa de Malgrat de Mar, s’aixecava l’última de les catorze torres de ferro de les mines Can Palomeres. Aquestes torres formaven una gran estructura que permetia baixar el mineral des de la muntanya fins als vaixells de càrrega per transportar el material a Anglaterra.

Actualment, a la muntanya de Can Palomeres encara hi queden restes de l’edifici on es carregaven les vagonetes fins al pont de càrrega, i a l’interior de les mines encara es mantenen quilòmetres de túnels excavats.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar vol dur a terme un nou projecte per conservar el patrimoni històric de les mines a llarg termini, però en el cas de la pilona, encara s’ha d’aclarir de qui són les competències, pel fet d’estar mar endins.

Mines Can Palomeres

Les Mines Can Palomeres es van fundar a principis del segle XX per una empresa francesa amb la intenció d’explotar els seus minerals.

La construcció per transportar aquests minerals, englobava una línia aèria amb una estació de càrrega a peu de mines i una de descàrrega directa a vaixells en una pilona al mig del mar, així com la construcció d’una via de vagonetes a través del poble de Malgrat de Mar des de l’estació de tren a la de càrrega de l’aeri.

La Primera Guerra Mundial va afectar les mines, que va haver d’aturar els treballs. Des de llavors, les mines van anar canviant d’amos fins a aturar la seva explotació definitivament. L’any 1992, les mines van ser declarades Espai Natural Protegit.


Per saber-ne més:

Una pilona al mig del mar revela el passat miner de Malgrat de Mar  | CCMA

Espai Natural Protegit de les Mines de Can Palomeres  | Catalunya.com

Mines de Can Palomeres   | MinerAtlas