Al llarg dels últims anys, tot i el notable esforç que s’ha fet per preservar el patrimoni industrial català, han anat desapareixent destacats elements de la nostra història industrial, tecnològica i científica. Altres, en canvi,  sovint han estat poc estudiats i difosos. En aquesta secció et proposem setmanalment que ens ajudis a descobrir-los.

ON ERA?

Sabeu on era aquesta antiga estació, acabada de construir l’any 1921 i desapareguda l’any 1987 en soterrar-se les línies del ferrocarril i la pròpia estació?

SOLUCIÓ

Aquesta és una imatge de l’antiga estació dels Ferrocarrils Catalans a la Rambla de Terrassa.  L’any 1919 va arribar per primera vegada el ferrocarril dels “catalans” a Terrassa, (concretament un automotor elèctric Brill) en una estació provisional encara descoberta. L’estació de la Rambla va inaugurar-se el 1921 i va estar en servei fins el 1987 en que va inaugurar-se la nova estació soterrada.

Tot i les notables protestes ciutadanes per a salvaguardar l’edifici de l’antiga estació, aquesta va ser enderrocada.

ON ÉS?La tossuderia d’un ciutadà va salvar, a última hora, l’enderroc aquest antic pantalà per convertir-lo en singular i emblemàtic passeig públic. Sabeu de quin element és tracta?

SOLUCIÓ

 L’element de patrimoni industrial d’aquesta setmana era el Pantalà de Badalona, popularment conegut com a Pont del Petroli. Aquest pantalà va ser construït en els anys seixanta per CHL (antigament CAMPSA) per el traspàs d’hidrocarburs des de els vaixells cisterna cap els dipòsits a terra.

El pantalà s’alça uns 6 metres per sobre del nivell mig de la superfície del mar i s’endinsa uns 250 metres en el mar, sobre un fons de sorra, fins a una fondària batimètrica, en el seu punt més allunyat de la costa, d’aproximadament 12 metres.

A la dècada del 1990 va deixar d’utilitzar-se. Després d’una restauració integral va reobrir-se l’estiu del 2009 com a espai lúdic d’ús públic i, també, com a estació meteorològica i oceanogràfica