El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya acaba de finalitzar el procés d’informatització de les fitxes i expedients laborals de tots els antics treballadors de la Colònia Sedó d’Esparreguera. En un total de més de 5.500 fitxes es recullen les dades de tots aquells obrers que van treballar en aquesta emblemàtica empresa incloent-hi les seves dades personals, procedència, secció de la fàbrica, lloc de residència, vinculació familiar amb altres treballadors de la Colònia, sous, altes, baixes, filiacions polítiques, etc. etc., des de l’últim quart del segle XIX fins el 1980 en que l’empresa va tancar.

Aquestes fitxes, que van poder-se recuperar i guardar una vegada va tancar l’empresa, són una important font d’informació per a poder conèixer i establir lligams socials, demogràfics, laborals, econòmics i fins i tot polítics i sindicals entre tots aquests antics treballadors, l’empresa i l’entorn dels municipis més propers.

La feina feta al llarg de més d’un any ben aviat podrà ser consultable a través dels enllaços d’aquest mateix Butlletí.

fitxa d'un treballador de la Colònia Sedó d'Esparreguera