El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha recuperat les restes d’un vehicle únic i singular a la història de la indústria automobilística catalana.

 

 
Imatge de marca d’AFA

Es tracta d’un prototipus de cotxe descapotable de dues places construït a Barcelona immediatament després de la Guerra Civil, del qual únicament va arribar a construir-se aquesta unitat. Va ser fabricat per l’efímera marca AFA (Aymerich Fábrica de Automóviles), i presentat públicament l’any 1944. Fins a l’actualitat, la única ressenya històrica coneguda al respecte era un article publicat aquest mateix any a la revista “Motor Mundial” .

 

L’automòbil AFA l’any 1944

Donat l’estat en el qual es va localitzar el vehicle, l’automòbil AFA es troba a dia d’avui en procés de restauració de la seva part elèctrica, mecànica i de carrosseria. Dins els anàlisis previs realitzats cal destacar la inclusió d’una prova de pintura que permetrà arribar a establir-ne la composició.

La restauració possibilitarà la reintegració de les peces originals que han pogut recuperar-se, i s’encamina a la possible posada en funcionament del motor, necessària d’altra banda per a la seva conservació. El xassís del vehicle, així com altres parts, estan gravades amb la marca de fàbrica i número de fabricació: “AFA. núm.1”.

En la composició de l’estructura del cotxe s’observa l’existència de materials recuperats o reciclats, atribuïble amb seguretat a les mancances materials de l’època.

 
 

Estat actual de la carrosseria