Instal·lació del túnel del metro de París, amb ajuda de la congelació

Ara fa 100 anys, concretament el gener de 1910, el metro de París s’unia des del nord fins al sud (Porte d’Orleans – Porte de Clignancourt) mitjançant la utilització de la congelació horitzontal d’un dels seus trams, per a poder salvar l’escull del riu Sena. Concretament en el detall d’aquesta imatge podem veure els treballs de posicionament del túnel prefabricat per unir les estacions de Saint Michel i la Cité per sota del nivell del riu Sena. El problema d’aquest lloc és la presència de llims i sorres molt fines amb molta humitat i, per conseqüent, amb moltes filtracions dins l’estructura circular del fals túnel. Per solucionar aquest problema es va utilitzar una nova tècnica consistent en inundar l’espai existent entre el túnel i l’exterior del motlle de fusta i, a través de compressors externs que funcionaven nit i dia, congelar aquesta aigua que impermeabilitzava l’entrada d’aigua líquida a l’interior del túnel.

instal•lació del túnel del metro de París

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
Fons: Guix
Autor: Desconegut
Format: Placa de vidre estereoscòpica de 4,5×10,6 cm.  
Nº de registre: 7-137