Barcelona: aigua i ciutat : l’abastament d’aigua entre les dues exposicions (1888-1929) / Manel Martín Pascual . [Barcelona] : Fundación AGBAR,  Madrid [etc.] ;  Marcial  Pon,  2009. 455 p.

Barcelona: aigua i ciutat

Des de la dècada dels vuitanta del segle XIX fins a la Segona República, Barcelona va experimentar tot un seguit de transformacions que la van convertir, per un costat, en el motor del naixent catalanisme polític i, per un altre, en l’única ciutat espanyola amb un milió d’habitants al 1930.

En aquests anys Barcelona patia deficiències higièniques esgarrifoses i necessitava un servei d’aigua capaç de respondre a la demanda de la gran urbs europea en que s’anava convertint. Aquest llibre analitza els factors politics, econòmics, socials i tecnològics que van configurar el seu sistema d’abastament.

En ple context polític de la Restauració, després de múltiples projectes fracassats, cap al 1929 finalment es va consolidar el servei ofert per la Societat General d’Aigües de Barcelona.

Els Guardians de l’aigua. Barcelona : Clipmedia Edicions, 2009. 546 p.

Els guardians de l'aigua

La història de la humanitat és una història de relació amb el medi aquós. La importància de l’aigua va cada cop a l’alça: en una societat amb necessitats creixents, i tenint en compte els efectes del canvi climàtic, és de vital importància la gestió i la salvaguarda dels recursos hídrics.
“Els guardians de l’aigua” reuneix una quarantena d’experiències d’èxit en la gestió integrada i en la innovació dins el món català de l’aigua. Una mirada especialment necessària després de l’episodi de sequera dels anys 2007 i 2008, el més important de les darreres dècades, que es va sobreposar amb una petjada amarga en el món de l’aigua de Catalunya a tots eIs nivells, un món que per lleialtat i professionalitat havia restat en silenci davant l‘allau d’incerteses i inexactituds que es van arribar a dir.

Ara, més de setanta professionals ens expliquen el model català de aigua i exemplifiquen la contribució pionera d’administracions, empreses i instituts de recerca que “guarden” l’aigua al nostre país. Una mirada plural per recollir el sumatori de solucions que han de permetre, tant a curt com a mitjà termini, que l’abastament de qualitat i el bon estat deIs ecosistemes fluvials, siguin dues cares d’una mateixa moneda.

De la cría del gusano y el comercio de la seda en la villa de Liétor /Pedro José Jaén Sánchez. Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación de Albacete, 2007. 103 p.

De la cría del gusano y el comercio de la seda en la villa de Liétor

Estudi que documenta l’activitat de la cria dels cucs de seda i el comerç de llavors i capolls, emmarcat en una sèrie de municipis de la província d’Albacete des del segle XV fins el segle XX.

En el conjunt del seguiment de la cria del cuc de seda, cal remarcar l’estudi dels utensilis utilitzats, i terminologies perdudes, així com la descripció dels mestres seders, del complex procés de treball fins que aconseguien el fil, tot això complementat amb enquestes com a font directe.

Pel que fa a la vessant històrica és important l’aportació de l’Arxiu parroquial de Liétor, dels llibres de testamentaries que parlen de l’ofici i dels preus, dels documentes de les Confraries, que indiquen la importància de la industria dins la població, on aquestes organitzacions posseïen les moreres o acceptaven almoines en seda.