ENDESA ha iniciat els treballs de desmantellament i enderroc de l’antiga central tèrmica de Sant Adrià del Besòs, sense activitat des de fa un any i mig. Aquesta instal·lació, coneguda popularment com “Les tres xemeneies” per la seva identificació paisatgística de la comarca del Barcelonès i de la desembocadura del riu Besòs, va començar a construir-se l’any 1912 utilitzant el carbó com a combustible, ara fa cent anys, per iniciativa de Energia Eléctrica de Catalunya, amb dos potents turboalternadors de 10.000 CV.

Entre 1967 i 1975, FECSA va remodelar aquella antiga central construint-hi dos nous grups tèrmics (Besòs 1 i Besòs 2) i les seves tres grans xemeneies. L’any 2004 Endesa i Gas Natural van afegir-hi dues noves centrals de cicle combinat (Besòs 3 i Besòs 4). De tot l’important volum superficial i patrimonial d’aquesta central tèrmica no es conservarà cap altre element moble o immoble que l’estructura externa de les tres emblemàtiques xemeneies de 200 metres d’alçada, segons acord al que van arribar l’empresa propietària i l’ajuntament de Sant Adrià després d’una consulta popular.

El procés de demolició i desmantellament de la instal·lació es preveu que duri gairebé dos anys, temps suficient per a aclarir quin ús es donarà a aquestes xemeneies i qui es farà càrrec del seu manteniment.

Imatge de la primera central tèrmica de Sant Adrià, l’any 1914, amb quatre xemeneies originals, més baixes que les tres actuals.