Sota projecte i direcció d’obra de l’equip d’arquitectes Aresta, de Ripoll,  l’antiga fàbrica de paper de Can Saus, a Ribes de Fresser (Ripollès) ha acabat els seus treballs de consolidació i restauració parcial. Aquest edifici industrial, datat a finals del segle XIX, originàriament estava dedicat a la producció de pasta per a la fabricació de paper. L’aigua canalitzada, que inicialment era utilitzada per a la transformació de la fusta en cel·lulosa, un cop es va abandonar aquesta activitat i quedar l’edifici en desús, es va seguir aprofitant la força d’aquesta aigua per a generar electricitat.

Tipològicament, la nau principal, que és la que s’ha conservat parcialment, segueix la fisonomia de la resta d’edificacions industrials papereres a Ribes de Freser. Un sòl cos allargat, generalment d’una sola planta, coberta amb teulada a dues aigües i finestrals oberts a sud i a nord amb un modelatge repetitiu. La distribució interior de la nau, d’oest a est, s’organitza en magatzem, habitatge interior, antiga zona de trituració i magatzem auxiliar. El canal desemboca a una cota superior respecte la zona de trituració, el sobrant d’aigua es condueix perpendicularment al riu on es torna a reconduir cap a un altre salt mitjançant un canal paral·lel al riu.

Les actuacions realitzades han consistit, primerament, en l’enderroc de coberts dispersos i edificacions annexes a la nau principal i d’una part d’aquesta per tal de poder perllongar el passeig d’Àngel Guimerà, crear el futur vial d’accés a l’aparcament i afavorir el comportament hidràulic del riu Freser en cas de riuades. En segon s’ha procedit a la consolidació parcial de la nau principal i els cossos adjacents a la façana nord, així com tot el traçat exterior i interior dels canals i salts d’aigua existents. Finalment la construcció de la nova façana i d’un nou edifici d’equipament han completat aquesta encertada actuació sobre el patrimoni industrial local de Ribes de Fresser.