Des de fa un parell d’anys el MNACTEC  allotja en dipòsit part de la col·lecció del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya. Integrades a l’exposició de ”El cos humà:com sóc jo”, podem gaudir  d’alguna d’aquestes peces representatives  per la evolució de la medicina. Tres d’elles van necessitar una intervenció directa de restauració,  provocada pel mal estat que presentaven. La preparació anatòmica d’un ull, realitzada l’any 1882, n’és una d’elles. Aquesta és una peça articulada que s’utilitzava per l’estudi mèdic de les parts de l’ull humà. De manufactura molt bona, per la seva construcció es van utilitzar diversos  materials:

  • com a suport, una base de motlle en calç, possiblement sulfat càlcic bihidratat,  cartró pedra, cordó de lli i vidre
  • com a presentació final: policromat, que combina la pintura a l’oli  i el paper vegetal,  pintat per donar realisme al conjunt.

La peça presentava una greu acumulació de pols i greixos deguts al seu ús, problemes de consolidació i fixació amb  el trencament del globus ocular de vidre, trencament d’alguns dels cordons de lli que representen nervis, tendons i venes de l’ull, i desencolat del paper vegetal i de capes del paper cartró.

La neteja, després de dur a terme diverses proves, es va realitzar en dues fases: una aquosa i una química. Puntualment es van retirar les incrustacions de forma mecànica.

Com a tasca de consolidació es va realitzar una reconstrucció de les zones trencades  del globus ocular, i fixació del paper vegetal aixecat i dels cordons de lli.

La presentació final es va fer amb vernís de conservació i reintegració pictòrica amb tintes neutres per integrar les pèrdues.

Aquest acurat procés de restauració, les innovacions aplicades en el procés de fitxa gràfica dels processos de restauració i la participació en destacats projectes estatals de recerca en el camp de la conservació preventiva serveix per continuar especialitzant al mNACTEC com un destacat centre de conservació i restauració dels elements més importants del patrimoni industrial, científic i tècnic de Catalunya.

[slideshow]