L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya ha convocat una nova edició, la vintena, dels Premis Bonaplata per a la valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic en les seves especialitats de Premi Estudis, Premi Rehabilitació i Premi Especial de Patrimoni en actuacions fetes des del dia 1 de juliol de 2010 fins al 30 de juny de 2012. La documentació per a optar a algun d’aquests premis cal presentar-la entre el 3 i el 28 de setembre de 2012.

Igualment s’ha presentat, també, la 14ª convocatòria dels Premis Bonaplata Joves destinats a estudiants de batxillerat i cicles formatius d’ensenyament professional amb treballs realitzats individualment o amb tutor entre l’1 de juliol de 2011 i el 30 de juny de 2012.

Per a més informació es poden consultar les bases específiques en els següents enllaços: http://www.amctaic.org/clients/amctaic/uploads/files/Bonaplata.2012.b.pdf i http://www.amctaic.org/clients/amctaic/uploads/files/Bonaplata%20Joves.2012.b.pdf