Joan Carles Alayo i Francesc Xavier Barca són els dos autors del llibre “La tecnología del gas a través de su historia” que ha editat la Fundació Gas Natural Fenosa. La publicació està orientada a presentar l’evolució de la tecnologia aplicada a la indústria del gas des dels seus inicis -a finals del segle XVIII- fins a l’actualitat. El llibre presenta els problemes i les solucions tecnològiques que s’han anat plantejant i resolent en la indústria del gas a nivell global i amb èmfasi especial a les aportacions d’experts i tècnics locals.

La presentació del llibre es farà a les 7 de la tarda del proper dimarts 22 de maig a l’auditori de la Fundació Gas Natural Fenosa, de Sabadell, amb la presència del director general de l’esmentada fundació i el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya Sr. Francesc Xavier Mena.