El proper dimarts, 14 de maig, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural El Casino de Manresa, el “Grup de Treball de la Societat Industrial La Fàbrica Nova” presenta una nova activitat relacionada amb la documentació, conservació, protecció i difusió dels elements més significatius del patrimoni de la societat de l’època industrial a la comarca del Bages. En aquest cas es tracta d’una sessió de divulgació i reflexió, oberta a tothom,   sobre el patrimoni industrial que la comarca ha anat perdent en els últims 30 anys, aproximadament, ja dins de la nova època dels ajuntaments democràtics, d’aquí la acotació temporal a partir de l’any 1979.

Aquesta sessió consistirà en una breu conferència introductòria per passar ràpidament al gruix central de la jornada on hi haurà una projecció d’imatges, comentades i debatudes amb els assistents, d’alguns dels elements més destacats d’aquestes pèrdues patrimonials de les últimes dècades estructurades en diferents àmbits: fàbriques, comerç, transport i comunicacions, oci, esbarjo i diversions, etc. així com, també, un aprofundiment i incidència en els casos de pèrdues patrimonials mobles i immaterials.

Recordem que el “Grup de Treball de la Societat Industrial La Fàbrica Nova” va constituir-se el passat mes de desembre sota l’aixopluc del Centre d’Estudis del Bages i dels Amics de la UNESCO de Manresa degut a la inquietud social per la desaparició no solament dels elements tècnics i arquitectònics del patrimoni industrial sinó també tots aquells altres signes identificatius, materials i immaterials, d’aquest patrimoni de la societat industrial contemporània de forma global i en tots els seus aspectes. Entre els principals objectius d’aquest grup hi ha, primerament, documentar, recollir, preservar, estudiar i donar a conèixer tots aquells exponents més importants del patrimoni, les formes de vida quotidiana, la cultura material i les relacions socials que es van crear a redós de les diferents activitats industrials dels segles XIX i XX; en segon lloc reactivar i difondre aquells valors col·lectius positius de la societat industrial com a possibles models de referència en la nova societat que s’està creant i, en tercer lloc, explicar i donar a conèixer formes, usos i costums socials inherents a un model de societat encara viscut per una majoria de la població i actualment en ràpid procés de desaparició, tant des d’un aspecte formal com de valors, sense caure en la nostàlgia i si des d’un punt de vista positiu i de possible referència per a les noves generacions.

1