LLANTERNA DE PROJECCIÓ

(núm. registre: 4958)
 

Dins de les col·leccions del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya es conserva una llanterna de projecció d’especial interès. La mateixa és de doble objectiu, amb sistema d’obertura i tancament simultani dels objectius a fi i efecte de poder enfocar-los en el mateix pla de pantalla.

llanterna de projecció

Datada entre 1877 i 1887, l’objecte és de la casa Laverne & Co., una prestigiosa marca francesa de llanternes de projecció (o “llanternes màgiques”), primer aparell òptic que permetia projectar imatges acolorides sobre vidre, especialitzada en llanternes per a projeccions públiques o de Poliorama.

La casa Laverne va ser fundada el 1877 per Arthur Léon Laverne, que s’havia fet càrrec del negoci d’instruments òptics d’Albert Gasc i Alphonse Charconnet . L’any 1887, Laverne s’associa amb Eugène Clément Gaston i Georges Arthur Gilmer, dos distribuïdors òptics i fotogràfics, retirant-se Laverne, d’aquesta societat, l’any 1890. Aquest fet permet datar la llanterna en qüestió entre 1877 i 1887, dècada en la qual les llanternes fabricades per Laverne solament portaven el seu nom, com és ara el cas.

Una de les principals aportacions que Laverne va fer a la construcció de llanternes de projecció, a la indústria fotogràfica i cinematogràfica, i que pot observar-se en aquest destacat objecte va ser el sistema d’obturador intercanviable que perfeccionava l’exposició fins a fraccions de segons a través de la seva ubicació davant de l’adaptador de lents.