Tal i com ens informa la Lídia Vila (Ara Multimèdia), un equip d’experts resoldrà els criteris bàsics a seguir per a recuperar el conjunt industrial del Molinar, a Alcoi, començant per la xarxa hidràulica, de titularitat pública. L’Ajuntament d’Alcoi (l’Alcoià), des de l’àrea de Patrimoni coordinada pel regidor Paco Blay, treballa buscant les fórmules adients per facilitar l’actuació sobre el conjunt fabril del Molinar, part fonamental del patrimoni industrial alcoià i actualment en avançat estat de degradació.
Paco Blay ha confirmat que en un curt termini sol·licitaran a un grup d’experts l’elaboració d’un Pla Especial de Protecció que determini els criteris bàsics i els procediments per actuar al Molinar a la vegada  que  s’estudiarà incloure les conclusions al futur PGOU de la ciutat d’Alcoi. Des de l’ajuntament es considera que el primer àmbit d’actuació ha de ser el de la xarxa hidràulica, ja que és de titularitat pública i és més senzill accedir a ella. Es tractaria de destapar les sèquies, netejar el partidor d’aigua i “fer visible” una roda hidràulica que ja va ser restaurada a tocar de la Fàbrica dels Solers ara fa gairebé 5 anys.