Del 10 al 14 de juliol, amb una activitat postcongressual el dia 15, es celebra a Barcelona i Terrassa el 39è simpòsium de ICOHTEC, International Committee of History of Technology.  Aquest comitè, creat el 1968, està vinculat amb UNESCO, i s’ha convertit en una de les entitats més rellevants en el món de la història de la tècnica. Per la seva constitució i el compromís de cooperació que té, aplega investigadors d’arreu del món. Des de fa uns anys fa anualment un simpòsium, que cada quatre anys està integrat en el Congrés Internacional d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

L’organització local és a càrrec de membres del Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (ambdós de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

Les activitats comencen el dia 10 de juliol, a les 18.30, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB, UPC), amb l’acte inaugural i una conferència a càrrec del professor Manuel Silva Suárez, de la Universitat de Saragossa. Les sessions, amb la presentació d’unes 180 comunicacions, tindran lloc a l’ETSEIB els dies 11, 13 i 14 i al mNACTEC, a Terrassa, el dia 12.

El simpòsium ICOHTEC és una manifestació dels principals corrents de recerca i preocupacions de la Història de la Tècnica en els nostres dies. En el programa trobem un ventall molt ampli de temàtiques entre les que hi ha un bon nombre de recerques relacionades amb el lema del simpòsium: “Technology, the Arts and Industrial Culture”. Trobareu el programa detallat d’aquest important congrés, en el que hi participen investigadors amb experiència, però també molts joves investigadors que representen el futur d’aquest àmbit de recerca, al web http://icohtec2012.atlantacongress.org.