Dins dels diferents projectes de cicles formatius que ha realitzat el Departament d’Edificació i Obra Civil de l’Institut Provençana, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), al llarg dels mesos de febrer a maig de 2012, cal destacar la participació en el programa ARCE “La rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Propuestas locales y globales en la era de la sostenibilidad” amb el projecte de rehabilitació del conjunt industrial de Can Trinxet, també a l’Hospitalet de Llobregat. En aquest mateix programa estatal també hi han participat els IES Atenea (Ciudad Real), Alarnes (Getafe), Luis de Camoes (Ceuta) i Martín Rivero (Ronda). La iniciativa consisteix en triar un edifici històric i realitzar un projecte de rehabilitació integral al llarg d’un treball que es desenvolupa en un període de tres anys

El projecte de rehabilitació escollit per l’Institut Provençana ha estat el del gran conjunt industrial de Can Trinxet, destacada indústria tèxtil del barri de Santa Eulàlia especialitzada en la confecció de velluts, des de la seva inauguració l’any 1903 fins al seu tancament l’any 1958. La proposta dels estudiants es centra en els dos edificis alineats amb el carrer Santa Eulàlia i les naus posteriors existents que han d’acollirla Ciutatde les Arts de L’Hospitalet. En una primera fase s’ha fet una recerca històrica i l’aixecament topogràfic i s’han dibuixat els croquis de l’estat actual. Posteriorment s’ha realitzat una maqueta de tot el conjunt industrial a escala 1/200 i, per al proper curs, és previst elaborar el projecte de rehabilitació dels edificis per destinar-los a un ús social així com la realització d’una altra maqueta a escala 1/50 que és la que mostrarà el projecte de restauració i rehabilitació dels edificis proposat pels alumnes.