Construcció del pont del ferrocarril a la riera de Rubí

El 13 de setembre de 1918 l’allargament i ampliació del ferrocarril de Sarrià a Barcelona arribava a l’estació de Rubí. Aquell aleshores modern ferrocarril elèctric havia de finalitzar el seu traçat i explotació a la ciutat de Terrassa, fet aquest que es va produir l’any 1920 en inaugurar-se l’estació de Terrassa-Rambla.

Les obres del tram que unia Rubí amb Terrassa, per Les Fonts, van realitzar-se entre 1918 i 1920 sent un dels elements de fàbrica més destacats la construcció del pont sobre la riera de Rubí, a la sortida d’aquesta mateixa població en direcció a Terrassa. El pont, de 7 arcs de volta de canó, va ser fet seguint els models ferroviaris de l’època, amb contraforts i trencaaigües, utilitzant el maó massís en les arrencades i extrems de l’arc, pedra i maçoneria a l’interior i el suport tècnic dels enginyers militars.

En la imatge es pot veure el procés d’emplenament de l’interior dels arcs encara aguantats amb el replanteig de la cintra.

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
Fons: Izard
Autor: Arnau Izard
Datació: 1919
Format: Negatiu de 36 mm.
Nº de registre: 3643