Ens els propers dies és previst que es puguin donar per acabades les obres de rehabilitació de l’antic Sindicat Agrícola de Cervera “La Farinera”. Aquestes obres, que s’han desenvolupat en diferents fases, han permès la restauració integral de tot l’edifici, començant per la teulada i acabant per tota la nova fusteria de les obertures exteriors que és, precisament, on actualment s’està acabant de treballar-hi. La inversió feta ha estat de 300.000 € finançats amb aportacions de l’1 % cultural. Les diferents fases d’actuació han permès millorar l’accessibilitat de l’edifici amb la instal•lació d’un ascensor, l’adaptació de les escales d’accés a les actuals exigències normatives, la dotació de subministrament elèctric per als futurs usos de l’edifici i garantir unes bones condicions de salubritat a la planta semisoterrani. Juntament amb els treballs de restauració i rehabilitació la Paeria de Cervera ha elaborat el pla director de l’edifici, que proposa dedicar l’ala central a la creació d’un centre d’interpretació de l’immoble i a la nova ubicació de la seu del Museu del Blat i de la Pagesia, actualment ubicat al carrer Major, amb la implicació del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i la proposta de promoció conjunta amb l’edifici de Cal Trepat, de Tàrrega. La Farinera de Cervera, popularment coneguda com “el Sindicat”, és obra de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet i va ser inaugurada l’any 1922. És un edifici format per tres cossos o volums en forma de lletra ‘U’. El cos nord o magatzem del blat està format per una planta subterrània i dotze sitges. A ponent, un altre volum coronat amb la torre de l’aigua, coberta per una cúpula que esdevé el símbol de la fàbrica. A llevant, un tercer cos de dues plantes. La Farinera té una unitat estilística que la converteix en punt de referència paisatgística de Cervera, sobretot pel que fa la torre de la Farinera, popularment dita Torre del Treball.

Farinera del Sindicat Agrícola de Cervera