El nou Catàleg del Patrimoni del municipi de Manresa ha acabat el seu període d’exposició pública per a formular-hi les esmenes que es considerin oportunes i portar-ho a l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals.

En aquest nou Catàleg, que substitueix l’anterior del 1995 i que tenia un total de 183 elements, pràcticament duplica el nombre d’edificis catalogats (346) a més a més d’incorporar-hi 34 ambients i/o paisatges, 9 fronts d’edificació, 17 zones d’expectativa arqueològica i 12 zones d’expectativa geològica. El treball de redacció d’aquest document, realitzat per un equip molt pluridisciplinar, va iniciar-se l’any 2008 i, al llarg d’aquest temps, s’ha concretat en un exhaustiu treball d’informació i propostes de protecció i catalogació.

Pel que fa a l’apartat de patrimoni industrial, cal destacar el notable i considerat tractament que aquesta tipologia de patrimoni ha tingut en aquest nou Catàleg passant a tenir-hi més d’una cinquantena d’elements. Tot i alguna mancança, en destaquen la catalogació d’elements singulars, els edificis industrials més emblemàtics, mostres d’enginyeria civil així com alguns exemples de patrimoni pre-industrial. La relació dels més destacats és la següent: Pont de Sant Francesc, Aqüeducte de la Font dels Llops, Rescloses i canals del riu Cardener, Resclosa i canal de la fàbrica Pirelli, Resclosa i canal de la fàbrica dels Panyos, Resclosa de l’antiga fàbrica del pont de fusta, Resclosa de la fàbrica del pont vell, Resclosa de la farinera La Favorita, Resclosa de la fàbrica d’Els Polvorers, Resclosa i canal de les fàbriques de Sant Pau, Resclosa i canal de la fàbrica de la riera de Rajadell, Resclosa i canal de la fàbrica d’Els Comtals, Resclosa i canal de la central elèctrica  d’Els Torrents, Pont de ferro dels Ferrocarrils Catalans, Fàbrica Balcells, Fàbrica de licors de Manresa Alta, Fàbrica d’Els Panyos, Fàbrica Bertrand i Serra, Fàbrica Torrents, Fàbrica de la Maquinària Industrial, Fàbrica del Salt, Fàbrica d’Els Polvorers, Fàbrica Blanca, Fàbrica Vermella, Fàbrica d’El Guix, Fàbrica Perramon, Fàbrica Pirelli, Fàbrica Lemmerz, Fàbrica Cuitó, Fàbrica de Les Puntes, Fàbrica Matamala, Foneria Illa, Farinera La Favorita, Farinera Albareda, Farinera La Florinda, Edifici de les Forces Hidroelèctriques del Segre, Edifici del transformador de la C.A.M.E., Estació transformadora d’Els Dolors, Central elèctrica de La Catalana Central elèctrica de Les Marcetes, Canal de La Mina, Xemeneia de Cal Cura, Xemeneia de la Fàbrica del Salt, Xemeneia dels Docs, Xemeneia dels Tints Navarro, Colònia Obrera i Fàbrica Els Comtals, Magatzem Canals, Canal i ponts de La Sèquia.

[slideshow]