L’Ajuntament de Palafrugell està restaurant, per preservar-los, els forns d’aglomerat de suro negre que es van descobrir a la Bòbila Vella i que són els més antics de l’Estat espanyol. Un cop feta la rehabilitació dels forns, que van funcionar durant el segon decenni del segle XX després de copiar una patent americana, es farà una actuació a l’entorn per convertir-lo en un nou espai públic de la vila.

La preservació dels forns té un cost de 184.000 € i es preveu que les obres acabin el proper mes de març. A continuació d’aquesta actuació es començarà la rehabilitació de l’entorn amb un cost de 140.000 € a càrrec de la promotora de l’edifici adjacent. L’assentament posterior de les restes de les columnes metàl·liques tindrà, també, una tercera fase d’inversió per valor de 29.000 €.

Els forns de la Bòbila Vella es van començar a construir el 1913 i ja funcionaven a ple rendiment dos anys més tard. Els darrers van entrar en servei el 1920. La iniciativa va ser de l’empresa “Miquel, Vincke i Meyer”, que havia copiat una patent americana. En ser denunciats pels americans, l’empresa de Palafrugell, que a partir del 1916 es va passar a dir “Manufacturas del Corcho”, va comprar l’empresa de la patent i els seus enginyers van dissenyar la d’aquí. L’any 1920 l’empresa va crear la Bòbila Nova i es va vendre la vella a l’empresa Bertran, que va continuar-hi la fabricació fins al 1988. Al llarg dels anys noranta es va voler vendre la finca, però l’Ajuntament va decidir adquirir-la. Finalment, una part de les antigues naus s’està adequant com a recinte firal i per fer-hi activitats culturals de petit format.