Gravat d’un molí flotant

La imatge adjunta correspon als gravats en planta i alçats, d’un molí flotant, o de barques. La signatura i autoria d’aquests originals, datats el 1754, s’atribueixen al prestigiós gravador  Nemésio López i reflecteixen amb molt detall i a escala en “pies de Burgos” (equivalent a 278 mm.), tots els mecanismes d’aquest poc freqüents tipus de molins.

gravat molí

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
Fons: Gravats / 895
Autor: Nemésio López
Format: 19 x 29 cm.
Nº de registre: 10762/13