El cas de l’antiga fàbrica de Can Fàbregas de Caralt, a Mataró (Maresme), que per primera vegada en l’àmbit del patrimoni industrial, va ser trossejada, numerada i traslladada a un solar als afores de Mataró a l’espera de poder-la tornar a reconstruir, sembla que finalment tindrà un futur digne i adient. Efectivament, l’ajuntament de Mataró pensa destinar els 2’8 milions d’euros que El Corte Inglés s’ha compromès a donar al municipi en concepte de recuperació i rehabilitació de patrimoni cultural local a la reconstrucció d’aquesta antiga i emblemàtica fàbrica.

Recentment la Direcció General de Comerç ha atorgat la llicència a El Corte Inglés per obrir un centre comercial a Mataró amb el compromís de que es destinin 2’8 milions d’euros a temes de patrimoni local. L’alcalde Mataró ja ha avançat que aquests diners es faran servir per reconstruir la nau de Can Fàbregas. Recordem que Can Fàbregas de Caralt, primera farinera a vapor de Mataró construïda l’any 1879, va ser enderrocada tot i la forta pressió veïnal que proposava la seva reutilització com a centre comercial d’El Corte Inglés i la intervenció judicial contra l’anterior equip de govern municipal, havent-se conservat, però, la seva nau en un solar municipal a fi i efecte de poder-la tornar a reconstruir dins del projecte de nova urbanització dels espais destinats a ubicar aquest nou centre comercial.

Can Fàbregas trossejat i traslladat

Can Fàbregas trossejat i traslladat

La farinera de Can Fàbregas abans del seu trasllat

La farinera de Can Fàbregas abans del seu trasllat