Pocs dies abans de Nadal, el barri del Rec d’Igualada (Anoia), canviava substancialment la seva fesomia en procedir-se a l’enderroc de la singular i emblemàtica adoberia Minguet del Pèrrica, coneguda popularment com Cal Badia. Ja a finals del mes de novembre el seu imminent enderroc, així com la retirada d’una part de l’estructura que, sembla ser, havia cedit, va promoure tot un seguit de reclamacions, instàncies i moviment veïnal iniciat per l’entitat Amics del Rec (que ha emès un comunicat de premsa criticant per injustificable aquest enderroc) que, pel que s’ha vist, de poc ha servit per a aturar aquesta nova pèrdua del patrimoni industrial.

L’edifici i la finca, propietat d’una societat de bancs i entitats financeres anomenada Avalis de Catalunya (participada, també, per la Generalitat), tenen una llarga història industrial i un especial interès artístic. Tot i que la família Badia va donar el nom popular a la fàbrica, al llarg de la seva història aquesta adoberia havia passat per diferents propietaris (Bas, Morera, Biosca) i havia tingut diferents activitats d’oficis tradicionals: cordillaire, tint, paraire i adobers.

Segons Antoni Valls, arquitecte que va dur a terme un treball de revalorització i possibilitats de nous usos per a l’edifici, considera que el valor arquitectònic de l’edifici “era indiscutible per diferents aspectes, com el fet de trobar-se aïllada, fet que contrasta amb l’arquitectura compacta del barri, ser l’única que es mantenia a l’altra banda de la ronda del Rec o bé per la seva pròpia arquitectura, que mostrava les diferents etapes per les que havia passat, les seves obertures i per comptar amb una manera molt innovadora d’organització dels espais”.

[slideshow]