Fàbrica del Sol BarcelonaLa fàbrica del gas, l’últim testimoni ─juntament amb l’estructura d’un dels vells gasòmetres i la torre de les aigües─ de l’existència de la primera fàbrica de gas de Barcelona, es converteix en la Fàbrica del Sol, un equipament d’educació ambiental promogut per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. L’antiga fàbrica del gas s’ha convertit en un exemple d’eficiència energètica i és el punt de trobada per una ciutat més sostenible amb la incorporació de mesures i solucions ambientals com l’aprofitament de l’aigua pluvial, un jardí vertical interior i una paret mitgera amb plaques fotovoltaiques.

La fàbrica del gas era l’edifici de direcció de la fàbrica de gas de la Catalana de Gas, dissenyada per l’arquitecte Josep Domènech Estepà i inclosa dins el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la ciutat.

La història de l’edifici comença amb l’arribada de la indústria del gas manufacturat a Catalunya amb la construcció de la fàbrica de gas de la Barceloneta. L’augment de la demanda de gas va obligar la ciutat de Barcelona a ampliar les instal·lacions. Així va sorgir la fàbrica del gas, construïda l’any 1907 per Josep Domènech Estapà, qui va proporcionar una empremta modernista a l’edifici.

L’edifici, de planta rectangular, compta amb dos pisos d’alçada i un terrat transitable. Les façanes tenen un basament de pedra i la resta un estucat en color groc amb un acurat treball del maó.