polvorersLa coberta de l’antiga fàbrica dels Polvorers, a Manresa (Bages), s’ha ensorrat degut a que uns lladres de ferralla van endur-se els pilars, les encavallades i les columnes de ferro colat que l’aguantaven a més a més de la pràctica totalitat d’elements de ferro que hi havia en el conjunt de l’antic recinte industrial. En una primera observació feta pels serveis tècnics de l’ajuntament de Manresa, i amb posterioritat a la denúncia presentada davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, s’ha pogut observar que en l’esfondrament i el munt de runa acumulada no hi ha cap dels elements estructurals de ferro i hi falten 17 columnes de ferro colat.

L’acció dels lladres s’hauria pogut portar a terme per la situació d’aïllament de la fàbrica, el seu ja precari estat de conservació denunciat en el Ple municipal i l’efectivitat dels propis lladres que van portar a terme l’esfondrament de forma controlada, que van llançar les columnes a través d’un forat obert al sostre del primer pis, per no haver-les de transportar, i  les haurien carregat en un camió situat a l’interior de la planta baixa de la fàbrica a on hi hauria accedit després d’haver rebentat una de les portes principals, també de ferro.

La fàbrica de “Els Polvorers” va construir-se l’any 1871 sobre el terreny que havien ocupat els antics molins reials de pólvora, important activitat productiva industrial manresana en forma de monopoli que s’hi havia desenvolupat des de molts segles enrere. Coneguda popularment com “Els Polvorers” pel lloc on va ser construïda, entre la via del ferrocarril i el riu Cardener, va funcionar sota el nom comercial de “Téxtil Vives i Figueres”, destacats noms de la història industrial de la comarca del Bages. L’empresa, des dels seus orígens, realitzava filatura i teixit de cotó fins que ja entrada la dècada dels anys 1980, en plena decadència, passa a mans de “Palou Textil SA”, que encara durant uns anys hi feu funcionar una petita secció de telers i el salt d’aigua. La fàbrica disposava, també, d’habitatges per als seus treballadors (havien arribat a treballar-hi 150 persones) i des de feia uns 20 anys havia aturat la seva activitat fabril per entrar en un accelerat procés de degradació. Estava inclosa com a BCIL en el Catàleg del Patrimoni de la ciutat de Manresa.blog

 

Els Polvorers amb la coberta esfondrada després del robatori de les columnes i encavallades de ferro