Les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs

Les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Font: Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha aprovat un projecte per conservar l’estructura de les emblemàtiques Tres Xemeneies per a usos socioculturals. L’objectiu és mantenir les tres xemeneies, així com l’antiga central tèrmica, i delimitar i ordenar la zona d’antigues indústries.

El projecte preveu redissenyar les 32 hectàrees que comprenen la zona entra la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs fins al límit amb el barri de la Mora de Badalona, així com l’espai on es troben magatzems i naus industrials. La zona es dotarà d’equipaments i zones verdes. A més, el 40% dels pisos que es construiran es destinaran a habitatges socials.

L’element central del projecte són les Tres Xemeneies i la sala de turbines, que podrien albergar un gran equipament en forma de hub internacional de coneixement i desenvolupament sostenible.

Les Tres Xemeneies és una construcció de Sant Adrià de Besòs protegida com a Bé Cultural d’Interès Local. Les xemeneies són l’últim vestigi d’un complex industrial construït a finals del segle XIX. L’any 1883 va començar la construcció de la central tèrmica, però no va ser fins a l’any 1896 quan la Companyia Barcelonina d’Electricitat va construir la primera xemeneia. Les altres dues, es van construir l’any 1908 i 1912 com a conseqüència de l’increment de la demanda d’electricitat a la zona.

L’any 1987, la central va ser desmantellada per causes ambientals i de seguretat. Es va enderrocar l’antiga central, però es van mantenir les xemeneies, que van quedar encaixades dins la nova seu social de Fecsa-Endesa.

 


Per a més informació:

Un nuevo barrio de 5.000 vecinos en las tres chimeneas | La Vanguardia

Sant Adrià de Besòs da luz verde a la reordenación de Les Tres Xemeneies | El Periódico