El patrimoni industrial català no solament té els grans edificis coneguts per tothom, sinó que, a més a més, té molts altres importants elements sovint poc estudiats i difosos i, també, molt poc fotografiats.

Cada dilluns, en aquest butlletí electrònic, publicarem una imatge d’algun d’aquests elements menys difosos per tal que qui sàpiga de quin element i de quin lloc es tracta, ens ho faci saber en el quadre de comentaris públic de la mateixa imatge.  El següent dilluns donarem la solució.


Aquestes són les comportes d’una de les primeres i més importants centrals hidroelèctriques del país- de l’any 1913-, i tenen la característica d’estar col·locades transversalment a la presa i no directament sobre ella. Sabríeu dir on es troba?