Al llarg dels últims anys, tot i el notable esforç que s’ha fet per preservar el patrimoni industrial català, han anat desapareixent destacats i interessants elements de la nostra història industrial, tecnològica i científica.

Cada dilluns,  en aquest butlletí electrònic, publicarem una imatge d’algun d’aquests elements ja desapareguts, amb una petita pista, per tal que qui sàpiga de quin element i de quin lloc es tracta, ens ho faci saber en el quadre de comentaris públic de la mateixa imatge.  El següent dilluns donarem la solució.

En aquesta imatge d’Adolfo Zerkowitz es pot veure una vista aérea d’un popular far construït el 1926 i desaparegut el 1968. Sabeu on era?