Felicià Fuster Jaume, doctor enginyer industrial, president executiu d’ENDESA del 1984 al 1997,  i que va ser gran col·laborador del mNACTEC ajudant i facilitant trobar els recursos econòmics necessaris per a la realització de la primera exposició permanent “Energeia”, va morir la setmana passada al seu domicili particular de Palma de Mallorca a l’edat de 87 anys.

Nascut a Santa Margalida (Pla de Mallorca) es va llicenciar el 1949 com a enginyer industrial a l’Escola Tècnica Superior de Barcelona, on s’hi va doctorar el 1964. Estava considerat un expert un fusió nuclear però, a la vegada, un pioner en temes d’energies alternatives, especialment la solar i la eòlica. Recordem que ja l’any 1955, treballant per GESA, va realitzar les primeres probes a tot l’estat en energia eòlica instal·lant el primer aerogenerador  experimental a la Serra d’Alfàbia. Va estar vinculat, també, a ENDESA, de la qual n’era el seu president d’honor, a més a més de ser president de UNESA (Asociación Española dela Indústria Eléctrica), president d’ENHER (Empresa Nacional Eléctrica del Ribagorzana), vicepresident dela Compañia Sevillanade Electricidad, d’Iberia i de Teneo a la vegada que a nivell europeu era membre del Consejo Económico y Social de Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE) i president del Comitè de Fusió Nuclear dela unió Europea.

Doctor Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears va presidir-ne el seu Consell Social fins el passat any 2011. Va col·laborar activament amb els primers anys del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya cercant materials per a la seva primera exposició permanent i facilitant l’obtenció d’importants recursos econòmics per a la seva execució. Amb molta discreció i sense gaire ressò mediàtic va ser enterrat al cementiri de Son Valentí el passat dijous dia 8 de març.

Felicià Fuster, el 1996, amb Jordi Pujol, Antoni Subirà i Eusebi Casanelles durant la inauguració al mNACTEC de l'exposició "Energeia".

Felicià Fuster, el 1996, amb Jordi Pujol, Antoni Subirà i Eusebi Casanelles durant la inauguració al mNACTEC de l’exposició “Energeia”.