Dins de la última convocatòria del programa “Viure al poble més”, que va resoldre fa dos mesos el Departament de Governació i Relacions Institucionals (DGRI), es va aprovar la inclusió de 19 projectes de 19 municipis que rebran 9’1 milions d’euros. Entre aquests projectes seleccionats hi ha el que va presentar l’ajuntament d’Odèn (Solsonès) per a la “Recuperació dels elements arquitectònics, patrimonials i naturals del Salí de Cambrils” que preveu una inversió total de 788.157,68 €. D’aquest import el 50 % (394.078,84 €) l’aporta el Programa FEDER i un 15 % (118.223,65 €) directament el DGRI.

“Viure al Poble Més” és un programa orientat a subvencionar grans projectes dels ens locals menors de 3.000 habitants que actuïn íntegrament en un nucli de població, com ara projectes orientats a la regeneració urbana i rural, a la millora dels serveis turístics o que donin valor, protecció i conservació del patrimoni cultural.

Les salines de Cambrils, que aprofiten surgències amb un alt contingut en clorur sòdic, estan datades des de 1780. El conjunt de l’explotació, a més a més de les eres, canals i conduccions, consta de 5 molins (2 de sal, un de farina, un de pinso i un de pelador), tots moguts a base de força hidràulica. La finalització d’aquesta activitat preindustrial se situa a finals de la dècada dels anys 1960.

salines cambrils3