La certificació de la marca ‘Q’ de qualitat ha ampliat el seu camp turístic a altres sectors, com ara el del turisme i el patrimoni industrial, amb la publicació d’una nova norma UNE 302001 que regula la prestació de serveis en el turisme industrial, segons ha acordat recentment l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

Amb la publicació d’aquesta norma s’inicia una nova etapa per al sector del turisme industrial, que, a través de les visites guiades que s’efectuïn en les seves instal·lacions, així com altres serveis complementaris, tindran la possibilitat de poder certificar aquests i entrar a formar part de la família de serveis turístics certificats amb la marca ‘Q’. D’aquesta forma, en els propers mesos podran ja certificar-se sota la marca ‘Q’ de Qualitat Turística les primeres empreses en turisme industrial.

La indústria viva i el patrimoni industrial veuen ara, a través de la norma UNE 302001, una recompensa als seus esforços, ocupant un privilegiat lloc en el sector de la certificació turística, al mateix nivell que ho té l’hostaleria, la restauració o els intermediaris turístics com les agències de viatges o les Organitzacions Professionals de Congressos (OPC). En aquest sentit, s’inclouen les visites i activitats diverses en llocs industrials, representatius del passat i del present de la cultura industrial associada al sistema productiu que poden optar ara a la futura certificació amb la marca ‘Q’.

La nova norma suposarà una eina de gestió per a les empreses i organitzacions responsables dels serveis de turisme industrial i impulsarà la innovació i el desenvolupament de petites empreses que es veuran situades en el mateix lloc que grans corporacions i indústries amb grans volums de negoci. Amb aquesta regulació es busca abastar un escenari més ampli en englobar no solament l’activitat de caràcter bàsic, visita guiada o autoguiada pel lloc industrial, que té com a finalitat última transmetre fidelment la cultura industrial del territori i de les seves organitzacions, sinó també l’oferta de serveis complementaris que aporten valor a l’experiència global del visitant.

Els requisits recollits en l’actual norma són aplicables a la totalitat dels serveis de turisme industrial, visites i oferta complementària, ja es tracti d’indústria viva, de patrimoni industrial o d’una combinació d’ambdues, incloent les infraestructures ,espais i equipaments vinculats a aquests serveis així com la seva gestió interna.

La redacció d’aquest text normatiu ha estat desenvolupada pel Comitè Tècnic de Normalització 302 d’AENOR, la secretària de la qual gestiona l’ICTE, i recull els requisits obligats i recomanats pel Comitè de Turisme Industrial.