Visita de l’Escola d’Enginyers a la Muntanya de Sal de Cardona

Les diferents promocions de l’Escola d’Enginyers de Barcelona, amb anterioritat a la guerra civil, van realitzar nombroses sortides pràctiques a diferents indústries i explotacions industrials del país per tal de copsar directament l’activitat productiva i econòmica de casa nostra. En una d’aquestes sortides didàctiques varen visitar les primeres perforacions experimentals que es van fer a les futures mines potàssiques de Súria i, posteriorment, van arribar-se fins a Cardona on van veure la famosa Muntanya de Sal de Cardona i la seva antiquíssima explotació.

La imatge, datada el mes de desembre de 1917, correspon a aquesta visita dels alumnes de l’Escola d’Enginyers Industrials a Cardona, a l’indret de l’anticlinal i falla de la Vall Salina de Cardona.

Muntanya de Sal de Cardona

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
Fons: Izard.
Autor: Rafael Izard Badia
Format: Placa de vidre de 18 x 24 cm.
Nº de registre: 3372