La vall del riu Llobregat va ser, al llarg dels segles XIX i XX, un dels principals eixos industrials de Catalunya. Avui però, l’activitat industrial a les colònies ha quedat enrere i el seu valor històric i paisatgístic s’ha convertit en un nou motiu per reciclar-se i dinamitzar econòmicament el territori. Per aconseguir-ho, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat un nou ajut, en aquest cas de 717.200 €, que ve a sumar-se als anteriors 3 que ja s’havien donat per a la millora de les colònies industrials i que han permès concedir i invertir fins ara 2,7 milions d’euros per aquest concepte.

Cal Vidal

L’objectiu d’aquesta important inversió és aconseguir la revalorització del patrimoni industrial de la conca del Llobregat perquè esdevingui un factor de dinamització social i econòmica. La intenció és ajudar als ajuntaments que vulguin desenvolupar projectes de rehabilitació patrimonial, residencial i de l’entorn de les colònies.

Guixaró
Les subvencions van dirigides als ajuntaments compresos dins l’àmbit d’influència del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat, això inclou els municipis de Berga, Avià, Olvan, Casserres, Gironella, Puig-reig, Gaià, Navàs i Balsareny. El límit d’ajuda per a cada projecte és de 350.000 euros i com a màxim, es subvenciona el 50% del projecte. En aquesta convocatòria el que ha rebut l’import més alt és el treball de millora i condicionament de l’espai públic de l’àmbit C de la Porta del Comerç, a Cal Rosal (Berguedà).

Cal Rosal

L’aprovació dels ajuts a les colònies industrials s’emmarca dins de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya, que es va aprovar al juny del 2005 amb l’ objectiu d’aconseguir protegir i reconèixer la importància del paisatge.