Les primeres microfotografies en color de Catalunya

 Dins de les línies de recerca que l’àrea de Documentació del mNACTEC està portant a terme des de fa anys hi ha una línia de treball que és la de documentar i estudiar els diferents i valuosos fons fotogràfics relacionats amb la història de la ciència i de la tècnica que conserva. Entre aquests hi ha part del fons fotogràfic que l’eminent Marià Faura i Sans va realitzar arreu del món.

Propers a poder publicitar el contingut total d’aquest fons, destaquen les imatges relacionades amb les recerques geogràfiques, petrogràfiques i mineralògiques que va realitzar per a poder completar els treballs del Mapa Geològic de Catalunya que anys abans havia iniciat en Jaume Almera.

En aquestes excepcionals imatges de l’any 1916 que avui presentem es pot veure la sala de pràctiques de la càtedra de geologia aplicada de l’Escola Superior d’Agricultura on en Marià Faura, encara mossèn, presenta el novíssim aparell de microfotografia que l’Escola acabava d’adquirir a la casa Cuyàs, de Barcelona. L’aparell en qüestió consistia en un banc horitzontal que permetia el desplaçament i enfoc dels 4 aparells que formen el conjunt: una llanterna d’arc voltaic amb carbons elèctrics, un conjunt de vidres condensadors, un microscopi i una càmera fotogràfica. En aquesta instal·lació, moderna i d’última generació per a la seva època, es van continuar els treballs d’estudi i recerca en el camp de la microfotografia de preparacions histològiques, de biologia, de fisiologia i, molt especialment, de petrografia i mineralogia, arribant-se a obtenir les primeres imatges microfotogràfiques en color de Catalunya poc després de les que acabava de realitzar amb llum polaritzada l’enginyer de mines Domingo de Orueta.

Aquestes primeres imatges microfotogràfiques en color que va realitzar Faura i Sans van ser fetes amb un focus de llum de corrent altern de 15 a 20 ampers, amb una exposició mitjana de 45 segons i gravades en plaques autocromes de la casa Lumière de 9 x 12 cm. El contingut de les mateixes fa referència a microfotografies de roques de granit de Caldes de Montbui, arenisca de Montjuïc, anderita de Vilamacolum i ofites de Casserres.

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
Fons: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Autor: Marià Faura i Sans
Format: Placa de vidre de 9 x 12 cm.
Nº de registre: ESAB 290