En el ple municipal de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) del  dijous 31 de maig, tots els grups municipals van votar a favor de la proposta per declarar la Casa de les Aigües com a bé cultural d’interès local (BCIL), amb l’objectiu fonamental de facilitar l’obtenció de recursos d’administracions supramunicipals per tal de continuar amb la seva restauració. Tal com va explicar el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, l’alt nombre de visitants d’aquest conjunt emblemàtic del patrimoni industrial català l’ha fet esdevenir un recurs patrimonial i turístic essencial per al desenvolupament cultural del municipi, atraient tot tipus de visitants d’arreu de Catalunya.

La Casa de les Aigües és un destacat conjunt arquitectònic del modernisme industrial català format per tres edificis: sala de la màquina de vapor, sala dels pous i casa del maquinista. Va ser inaugurada el juny de 1878,  es obra de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias i va estar en funcionament com  a central d’extracció i elevació d’aigua de Montcada i Reixac cap a Barcelona fins el 1989.