Locomotora de vapor

Locomotora de vapor 220T FESA 1, propietat de l’Ajuntament de Tortosa, un dels elements mobles de patrimoni ferroviari. Font: Gustau Moreno (Marfanta)

La Direcció General de Patrimoni Cultural ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució per la qual s’incoen els expedients de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional a favor de 41 béns mobles de l’àmbit del patrimoni ferroviari i tècnic.

Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant mobles com immobles, han d’ésser declarats d’interès nacional pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

En aquest cas, després de llargs treballs d’experts i institucions, entre elles el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), s’ha incoat, en una primera fase, els següents expedients: