Les obres de restauració i consolidació de l’antic pont de la riera de Castellnou, a tocar del nucli urbà de Moià, just per on circula la carretera c-59 són ja a la seva fase final i molt pròximes a donar-se per acabades. Al llarg de gairebé cinc mesos els singulars arcs d’aquest pont han estat refets maó a maó donat el seu greu estat de deteriorament i recol·locant-hi aquells que ja s’havien desprès.

Aquest pont, pertanyent al projecte de “Carretera de 3r orden” de Mollet del Vallés a Moià, va ser construït entre 1864 i 1867 sota projecte i direcció de Miguel Muruve i presenta la originalitat d’haver realitzat els seus arcs amb maó rejuntat a maceta en diferents filades paral·leles però disposades de forma helicoïdal entre elles i obliquament al curs de la riera que salva.

[slideshow]