Amb un pressupost de 35.000 € l’Ajuntament de Matadepera (Vallès Occidental) iniciarà les properes setmanes els treballs de restauració de l’emblemàtic molí de vent de Can Vinyers.

Tot i que la masia de Can Vinyers està documentada des dels primers anys del segle XV aquest molí de vent, destinat a bombejar aigua del subsòl, està datat als primers anys del segle XX. Es tracta d’un aerogenerador metàl·lic, amb roda multipala, cua d’orientació i rotor. La seva construcció i ús es va generalitzar a l’oest dels Estats Units a partir dels anys 1870 fonamentalment a partir de la comercialització que en va fer la casa Walling, que també va fer-ne una important implementació al camp català al llarg de les primeres dècades del segle XX.

4444444444