Demà dijous, dia 1 de desembre, a dos quarts de dues del migdia, es presentarà al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa), la Xarxa d’Adoberies Històriques de Catalunya. Aquest projecte, concretat en la presentació d’un audiovisual, uneix els centres d’interpretació i museus dedicats al treball de la pell a Catalunya (Granollers, Igualada, Vic, Tàrrega i Lleida), té per lema “La pell de Catalunya” i resumeix els gairebé 700 anys del treball d’adobar pells a Catalunya. A més a més d’aquest acte a Terrassa, el divendres, 2 de desembre, a les 8 del vespre, es presentarà a Granollers la instal·lació permanent de l’audiovisual “L’adoberia. Centre d’Interpretació Històrica del Granollers medieval”

La Xarxa d’Adoberies Històriques té per objectius l’estudi i investigació, la documentació i la difusió d’aquest important patrimoni que testimonia un ric passat preindustrial a Catalunya.

La presentació de l’audiovisual “Les adoberies, una història per la pell de Catalunya”, té com a fil argumental el record d’un adober ancià que, al 1917, viu la transformació de l’antic procés d’adobar pells vers els nous processos industrials i ens planteja un viatge pels principals centres adobers que avui conformenla Xarxa. Aquestitinerari comença a la ciutat de Lleida, amb les adoberies d’època feudal en ús des del segle XIII i que té avui un dels conjunts preindustrials més ben conservats de tot l’estat espanyol; passant per Tàrrega on hi ha les restes d’el Molí del Codina datades del segle XV i XVI; Granollers amb l’Adoberia d’en Ginebreda, en ús des dels segle XVI fins a finals del segle XVIII; i finalment Vic, amb el barri de les adoberies, i Igualada amb l’adoberia de Cal Granotes, dues ciutats que testimonien el pas del treball artesanal a l’industrial i on s’hi ha concentrat la industria pelletera més important de Catalunya. L’ audiovisual aprofita els recursos patrimonials actuals així com nombrosa documentació gràfica i d’arxiu per apropar al públic aquest complex món de la pell i les feines que feien oficis avui en vies de desaparició com el de blanquer o assaonador de llarga tradició des del segle XIII, que van ocupar a molts artesans de les nostres viles i ciutats.

Així mateix planteja, a manera d’introducció, la reflexió sobre la importància del treball de la pell des de temps antics fins als nostres dies i el valor d’aquest element que encara avui forma part de la nostra vida quotidiana, amb un seguit d’objectes de pell, alguns de luxe i d’altres pràctics, que aprofiten les propietats de la pell, però que a més subratlla el valor de la cuireteria com a reciclatge de les pells sobrants dels animals que consumim.

Finalment, com a cloenda, l’audiovisual pretén ser un reclam per a la visita de cada un dels centres i espais patrimonials, bona part d’ells museïtzats, que conformen ara la Xarxa d’Adoberies Històriques de Catalunya. Un viatge virtual que convida a fer un recorregut físic per cada un d’aquests espais.