Després de diferents gestions i reivindicacions fetes per la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Històric de Bombers de Barcelona, aquell important i valuós patrimoni històric que al llarg dels anys s’havia conservat a l’antiga caserna del carrer Provença, ha quedat totalment protegit, catalogat i inventariat. Aquesta catalogació informatitzada, que ha durant 9 mesos i ha estat realitzada per una empresa especialitzada, tal i com estableixen els criteris i normatives del Consell Internacional de Museus (ICOM), ha recollit, documentat, fotografiat, sigil•lat i emmagatzemat de forma adient en unes noves dependències a la Vall d’Hebron, a l’espera d’un emplaçament definitiu, un total de 1.532 peces, agrupades en 884 conjunts, la majoria de les quals es troben en bon estat de conservació. Entre les parets de l’antic museu del carrer Provença descansaven, a més a més de les valuoses i històriques bombes de vapor, cascs de ferro, escales de fusta, destrals rovellades i altres estris que, en alguns casos, superen els dos segles d’antiguitat, a banda, també, d’objectes més curiosos i singulars com ara microscopis, escopetes llançacaps i, fins i tot, una reproducció d’un esquelet humà a mida natural. Aquest inventari és un instrument bàsic per controlar i protegir legalment els objectes que en formen part, evitar pèrdues i tenir una base per poder estudiar a fons les peces de l’històric cos de bombers de Barcelona, creat l’any 1865.

[slideshow]