El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) va presentar el passat dimarts, 20 d’octubre, l’espai web Mapa del patrimoni industrial a Catalunya, que ens convida a descobrir el llegat dels principals espais i elements del procés d’industrialització al nostre país. La plataforma facilita l’accés a la selecció dels 150 elements imprescindibles del patrimoni industrial català, i gràcies al seu disseny adaptatiu, permet accedir des de qualsevol lloc a informació específica de cada element com ara la localització, descripció de l’element, fotografies i informació d’interès.

Es tracta d’un projecte liderat pel mNACTEC, que vol posar en valor i difondre el ric patrimoni industrial del nostre país. Els 150 elements seleccionats tenen un alt interès històric, estètic i testimonial, i representen diversos àmbits industrials com ara adoberies, bòbiles, cellers, dipòsits, fàbriques, fargues, farineres, ferrocarrils, mines, molins, ponts, serradores, torneries o vapors.

El procés de confecció del llistat dels 150 elements és fruit d’un treball transversal i conjunt de més de quatre anys del mNACTEC, la Comissió de Directors del seu Sistema Territorial, l’AMCTAIC i diferents professionals i particulars. Els criteris de selecció que s’han utilitzat han estat els àmbits temàtics; el testimoniatge industrial, històric, social i arquitectònic; la diversitat geogràfica; el valor estètic i artístic, i l’autenticitat.

mapa 150 elements