Durant el Ple municipal de Vic del mes d’octubre es va aprovar per unanimitat una moció per aturar la degradació del barri de les Adoberies. La proposta demana la col·laboració de totes les formacions polítiques del consistori, que destinarà part del pressupost a promoure la recuperació del barri, i el compromís  dels propietaris per a l’ús públic i privat dels espais.

L’illa adobera es tracta d’un espai emblemàtic de Vic, pel seu valor arquitectònic i històric, i per la tradició adobera de la ciutat. Alguns dels edificis es van alçar durant el segle XVIII, i concentraven la indústria de l’adob de la pell. El 2009 va ser declarada pel Govern bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona d’interès etnològic, però tot i així, la zona està en estat de degradació per falta d’actuacions.

La moció aprovada durant el Ple no és la primera acció que es fa per protegir les adoberies i promoure’n la recuperació. Fa anys la plataforma ciutadana «Salvem les adoberies!» s’oposava a un projecte de l’Ajuntament per remodelar el barri, i proposava la rehabilitació i  conservació del conjunt, i la reconversió dels edificis en equipaments culturals.

Per Enfo (Treball propi) [CC BY-SA 3.0], via la Wikimedia Commons