En la última reunió de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, celebrada el passat dijous 12 de gener, es va deixar en suspens el pla parcial de modificació urbanística que havia presentat l’ajuntament de Mora la Nova (Ribera d’Ebre) a fi i efecte de poder tirar endavant el projecte d’aprofitament turístic del patrimoni ferroviari i industrial de la població.

Aquest projecte, de 67.000 metres quadrats, contempla la creació d’un museu del ferrocarril, la posada en funcionament d’un tren turístic i la configuració de tota una nova trama urbanística a tocar de les vies i espais de l’estació del tren i compta amb el suport de totes les institucions i agents socials i econòmics de la zona. Queda pendent, però, el preceptiu informe d’Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que, sembla ser, ha de ser positiu i imminent. Amb aquest informe, tal i com va manifestar el Director General d’Urbanisme, no hi haurà cap problema per a la seva definitiva aprovació i immediata llum verda per a iniciar l’execució d’aquest ambiciós projecte.