El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona mostra des del passat 3 de setembre i fins el proper 30 de novembre una exposició dedicada als diferents i variats usos que ha tingut la planta del cànem així com els seus processos de manipulació i fabricació. Es fa especial èmfasi en les aplicacions industrials que aquesta planta, la primera usada industrialment per la humanitat, ha tingut en les indústries tèxtils (roba), química (cosmètics), farmacèutica (medicaments), construcció (material aïllant), agroalimentària, paper, etc. o bé en oficis artesanals com els espardenyers o els corders.

El cànem, com a antiga planta d’ús quotidià i popular, també ha estat treballat, de sempre, en el món rural, aspecte aquest que es manifesta, també, en aquesta exposició a l’hora d’explicar els processos de desgramar, filar i teixir el cànem.

[slideshow]