En aquestes últimes setmanes s’han iniciat les obres de restauració de les sis primeres naus de l’antiga fàbrica de Cal Trepat que han de donar aixopluc al futur museu sobre la mecanització del camp que prepara l’Ajuntament de Tàrrega. Aquest nou museu utilitzarà imatges virtuals en moviment i efectes visuals per recrear amb el màxim realisme el procés de producció de la factoria. La idea parteix de l’escenògraf Ignasi Cristià amb la voluntat que Cal Trepat, dedicat antany a la fabricació de maquinària agrícola, cobri nova vida davant els ulls del visitant. Així, pantalles semitransparents es conjugaran amb els vestigis de la foneria i els tallers, damunt els quals es projectaran els esmentats efectes. També s’hi reproduiran mitjançant imatges les escenes de la vida laboral quotidiana de Cal Trepat, símbol del passat industrial de Tàrrega.
Atenent al pla director elaborat des del Museu Comarcal de l’Urgell, la museïtzació de les sis primeres naus de Cal Trepat mostrarà al visitant bona part del procés de producció que se seguia a Cal Trepat quan la factoria estava en actiu: la fase inicial de foneria (naus 1, 2 i 3), disseny i modelització (nau 4), muntatge de les peces (nau 5) i ganiveteria (nau 6). L’aposta elaborada per l’historiador Roger Costa conjuga identitat local, cultura i turisme. En la part expositiva si podran admirar unes 10.000 peces inventariades que actualment ja s’estan restaurant.

L’obertura d’aquesta primera fase és prevista per a finals d’aquest any 2011 amb una inversió d’un milió i mig d’euros que es concentrarà en la consolidació i millora de tota l’estructura i la renovació de la coberta.

La segona fase, de posterior licitació, se centrarà en el projecte museogràfic que mostrarà al públic el procés de producció de la factoria. El cost global de les dues fases se sufragarà amb subvencions de la Generalitat de Catalunya, el programa FEDER de la Unió Europea, el Govern central, la Diputació de Lleida (140.000 €) i l’Ajuntament de Tàrrega.

Cal Trepat, valuós exemple del modernisme industrial, és de titularitat municipal des de l’any 2006. Durant els últims cinc anys s’ha realitzat l’inventari del patrimoni que alberga i una recerca de memòria escrita i oral entre els antics treballadors. S’han publicat dos llibres sobre la fàbrica i el seu potencial museístic, a més d’un DVD. La Universitat de Lleida (UdL) participarà en el futur consorci que es constituirà per gestionar el patrimoni museístic de Cal Trepat.

[slideshow]