La xemeneia del Vapor Buxeda Vell de Sabadell ja està rehabilitada després de dos mesos de treballs per a reforçar-la i garantir-ne l’estabilitat i seguretat. L’element patrimonial, de 39,83 m, fou construït per La Mercantil Sabadellense el 1906, a partir dels plànols de l’enginyer Francesc Izard.

En l’actuació s’ha restaurat el coronament de la xemeneia, que era inestable, i s’han substituït peces trencades que resultaven en fissures verticals al llarg de la xemeneia. Finalment, s’han col·locat unes anelles noves de fibra de carboni.

El Vapor Buxeda va ser construït entre 1852 i 1854 pels germans Miquel i Domènec Buxeda. S’hi realitzaven la carda, la filatura, l’aprest i els acabats, i més endavant també el rentatge i tintatge. Es va mantenir actiu fins a l’any 1896, quan l’empresa familiar va fer fallida. Uns anys més tard Mercantil Sabadellense, l’associació de creditors de l’empresa Buxeda, va condicionar el vapor per a llogar-lo i va construir una sala de màquines que contindria la màquina de vapor. Fou aleshores, l’any 1906, quan es construí la xemeneia. El 1989 es va dissoldre Mercantil Sabadellense, SA i es va tancar el vapor.

Actualment la sala de màquines i la part d’una de les naus que s’han conservat acullen l’exposició: “El Vapor Buxeda Vell, del vapor a l’electricitat”.

Enfo [CC BY-SA 3.0], de Wikimedia Commons