El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) presenta l’obra Els jardins de la industrialització al Ter, de Pere Casas Trabal, Jordi Cirera Bach, Carles García Hermosilla, Jordi Grané Casellas, Joan Molera González i Manel Vicente Espliguero. El llibre és la sisena obra publicada dins la col·lecció Temes de patrimoni industrial del mNACTEC.

La industrialització va transformar el món, Catalunya, i és clar, la conca del Ter. Des de la primera meitat del segle XIX les fàbriques de riu i les colònies industrials hi van adquirir protagonisme i van convertir un món rural en una societat industrial amb noves formes de vida i subsistència, nous grups socials, noves formes d’associacionisme polític, cultural i de classe, nous conflictes, etc. En definitiva, van crear una societat nova i en ebullició.

Sovint s’ha explicat aquest procés d’industrialització posant l’accent en l’arquitectura i la maquinària dels processos productius, però aquesta obra amplia el focus sobre el patrimoni industrial amb nous centres d’interès: els jardins. Als conjunts industrials de les vores del Ter, descobrim, a banda de rescloses, canals, fàbriques, blocs d’habitatges obrers i residències burgeses, un important conjunt de jardins i verd urbà. Els empresaris i inversors que iniciaven les seves aventures industrials a la vora del Ter no concebien els espais exclusivament per a la producció. Promovien una ocupació simbòlica del territori. I en aquesta ocupació els jardins van adquirir un pes important que s’ha posat poc en relleu.

Els jardins de la industrialització al Ter elabora en una primera part una anàlisi del context cultural i històric en el qual es produeix la proliferació dels enjardinaments en aquests conjunts industrials. En una segona part més extensa els autors hi proposen l’anàlisi particularitzada dels jardins i el verd urbà de vint conjunts industrials de la conca del Ter.