El passat 28 de setembre va inaugurar-se la automatització del pas a nivell de Roda de Berà (Tarragonès), a la línia ferroviària Barcelona-Madrid. Aquest pas a nivell tenia “l’honor” de ser l’últim de tot l’estat espanyol que encara estava protegit a peu de pas per l’accionament manual de les barreres mitjançant la presència permanent d’un guardabarreres. Des d’ara aquest pas a nivell utilitzarà un sistema de dispositiu de barreres automàtiques, tipus C, amb detector d’obstacles, fet que permet a Adif donar per acabada la substitució de tots els passos a nivells manuals de tot l’estat.

Des del passat mes de març els “ajudants ferroviaris” (aquest és el nom de la desapareguda categoria dels guardabarreres) del pas a nivell de Roda de Berà es van convertir en els últims treballadors d’aquest antic ofici, ara ja si desaparegut completament del paisatge del ferrocarril català. El pas a nivell de Roda de Berà està situat al punt quilomètric 612/024 de la línia de Barcelona a Madrid, via Vilanova-Roda-Reus-Mora-Saragossa

Les històriques barreres i el seu conegut mecanisme d’accionament manual ja fa uns mesos que van ser traslladades al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú per a la seva preservació, sent provisionalment substituïdes per unes cadenes que eren esteses i col·locades manualment per un agent ferroviari fins a la seva definitiva substitució.

El guardabarreres del pas a nivell de Roda de Berà en un dels seus últims serveis.

El mateix pas a nivell amb l’últim “ajudant ferroviari” instal·lant el sistema provisional de protecció per cadenes i amb la caseta del guardabarreres ja desapareguda.

El pas a nivell de Roda ja automatitzat i reformat