La recent descoberta a Vallbona de les Monges (Urgell) d’un antic molí hidràulic fariner d’estil gòtic, ha posat en marxa, per part de l’ajuntament de la localitat, tot un seguit de projectes i iniciatives per a poder-lo recuperar completament, fer-lo visitable i afegir aquesta infraestructura a l’oferta ja existent de la Ruta del Císter.

El que fa peculiar aquest molí fariner, del qual pràcticament s’havia perdut la memòria de la seva existència, és que estaria vinculat amb la construcció del monestir cistercenc i podria datar-se als segles XIII o XIV, també el fet que sigui gòtic i la singularitat que presenti unes dimensions més grans del que era habitual en aquest tipus d’instal·lacions. Els arqueòlegs responsables de l’excavació han explicat que a l’espera de determinar més conclusions es tractaria d’un molí ‘únic’ al territori.

El molí, que l’ajuntament de Vallbona vol fer visitable, es troba enclavat en una muntanya als afores del poble i uns metres avall del cementiri. L’única part visible fins ara eren les pedres que configuren el frontal de la instal·lació i el cadamunt de les dovelles de la porta d’accés que estava completament tapada per terra i vegetació acumulada durant anys.

Es parteix de la hipòtesi que el molí captava l’aigua que el feia funcionar d’una bassa que es trobava en un nivell superior a la muntanya. Aquesta baixaria per un conducte fins a l’interior per fer girar el rodet situat en una segona planta situada sota de la que actualment és visible i que és on estarien instal·lades les moles i el lloc on es vol continuar excavant.