La Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), ha presentat una sol·licitud al seu ajuntament per tal de que aquelles siguin declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). La Plataforma considera el conjunt industrial de la central tèrmica com un magnífic referent del patrimoni industrial capaç d’atraure inversions destinades a la reutilització dels espais amb finalitats d’oferta cultural però, també, per a generar activitat econòmica i llocs de treball.

L’estiu del 2011 la Plataforma ja va redactar un primer informe pluridisciplinar, que va lliurar a l’ajuntament, sol·licitant la protecció de les Tres Xemeneies mitjançant la declaració de BCIL, tal i com estableix la Llei de Patrimoni Cultural Català, donades les seves especials característiques històriques, socials i patrimonials.

La Plataforma proposa, també, de forma immediata, la protecció del conjunt industrial, la recuperació de les visites escolars, l’organització de visites de turisme industrial obertes a tothom, i el seu progressiu condicionament de cara a la seva utilització com a equipament cultural.